Kostsova Gonchar Bright Morning 48 x 24

August 15, 2018